– Klart vi kan påvirke!

Over 50 folkehøgskoleelever fra tolv forskjellige skoler har de siste tre dagene vært samlet til seminar på Jeløy folkehøyskole. Samlingen resulterte i en tydelig markering utenfor Stortinget onsdag formiddag.

Folkehøgskolene ble i 2019 enige om et felles vedtak for å støtte opp om FNs bærekraftsmål.

Denne aksjonen knytter seg spesielt til mål 1 og 10: Utrydde fattigdom og mindre ulikhet.

Elevene synes også et nytt mål burde inkluderes i listen: avskaffe ekstrem rikdom

Hva vil vi ha?

600 milliarder dollar!

Når vil vi ha det?

NÅ!!

På under 24 timer har de godt over 50 folkehøgskoleelevene planlagt markeringen utenfor Stortinget i fellesskap. Med hjelp fra organisasjonene Changemaker, Spire og KFUK-KFUM Global har de jobbet med temaene globalt medborgerskap og FNs bærekraftsmål. Aksjonen er en markering MOT kapitalflukt, FOR åpenhet.

– Vi har hatt mye fokus på kapitalflukt i samtalene disse dagene. De 600 milliardene dollar som forsvinner ulovlig på denne måten i verden hvert år kunne for eksempel bidratt til at vi raskere når bærekraftsmålene, forteller Sindre Roald Kvam, elev på linja SE:Oslo ved Rønningen folkehøgskole.

Elevene kommer fra forskjellige skoler og nokså ulike linjer. Felles har de alle et sterkt engasjement.

– Det har vært utrolig kjekt å møte så mange andre engasjerte ungdommer, fra ulike skoler. Hele seminaret har vært utrolig lærerikt, fortsetter Sindre.

– Det er veldig befriende å være sammen med så mange engasjerte, supplerer Veronika Hildebrandt-Paulien fra Sogndal folkehøgskule. Hun er stipendiat på linja Friluftsliv Noreg og sitter i tillegg i bærekraftskomiteen på skolen.

Marit Asheim