Vitalisme – folkehøyskolen og tidsånden – del 3

Publisert

Av Sigurd Ohrem: I denne tredje, og avsluttende artikkelen vil jeg utvide undersøkelsen av sammenhengen mellom antroposofi og den framvoksende vitalismen/germanismen i Norge i før- og mellomkrigstiden, med særlig fokus på folkehøyskolen.

FHSR: – Ser frem til ny NOU om folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Regjeringens ønske om en helhetlig gjennomgang av folkehøgskolesektoren gir en flott mulighet til å synliggjøre viktigheten av dette unike skoleslaget, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.

NOU: Utval skal sjå på folkehøgskulane

Publisert/Oppdatert

Pressemelding fra Regjeringen 11. mai 2021: Å gå på ein folkehøgskule er blitt stadig meir populært, men det er lenge sidan folkehøgskulefeltet har vorte evaluert. - Folkehøgskulane er ein viktig del av det norske utdanningssystemet. No set regjeringa ned eit offentleg utval som skal sjå på kva slag samfunnsoppdrag folkehøgskulane skal ha og korleis ein bør sikre god kvalitet på utdanningane, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Ål: Ny rektor tilsatt

Publisert/Oppdatert

Styret for Ål folkehøyskole og kurssenter for døve har tilsatt Ann Kristin Malmquist (61) som rektor ved skolen. Malmquist har fungert i rektorstillingen det siste året og hun er godt kjent med både folkehøyskolen og kurssenteret.

Klimaregnskapet: Sterk nedgang i CO2-utslipp

Publisert/Oppdatert

Resultatene fra folkehøgskolenes klimaregnskap foreligger. Det har vært en drastisk nedgang i CO2 utslippene, som i hovedsak skyldes nedgangen i flyreiser. Koronaen må nok få den største æren for dette. Det var 52 skoler som hadde levert inn tall.