Ål: Ny rektor tilsatt

Styret for Ål folkehøyskole og kurssenter for døve har tilsatt Ann Kristin Malmquist (61) som rektor ved skolen. Malmquist har fungert i rektorstillingen det siste året og hun er godt kjent med både folkehøyskolen og kurssenteret.

Ann Kristin Malmquist er utdannet cand. mag i fagene språkvitenskap, engelsk og pedagogikk og har også utdanning i tegnspråk og ledelse i kvinneperspektiv. Hun behersker norsk tegnspråk flytende. Malmquist har lang ledererfaring fra avdelingslederstillinger både fra folkehøyskolen og kurssenteret. Styret er tilfreds med å få en dyktig og erfaren rektor på plass som nå vil gå i gang med utfordrende oppgaver, særlig med å videreutvikle Ål folkehøyskole og kurssenter for døves framtidige tilbud. Dette blir spesielt viktig nå som norsk tegnspråk er styrket med den nye språkloven.

Ål fhs