Renewable energy concept Earth Day or environment protection Hands protect forests that grow on the ground and help save the world.

Klimaregnskapet: Sterk nedgang i CO2-utslipp

Resultatene fra folkehøgskolenes klimaregnskap foreligger. Det har vært en drastisk nedgang i CO2 utslippene, som i hovedsak skyldes nedgangen i flyreiser. Koronaen må nok få den største æren for dette. Det var 52 skoler som hadde levert inn tall.

På et webinar 29. april la Jan Vogt, miljørådgiver i Total-miljø og for Miljøfyrtårn, fram ferske tall fra folkehøgskolenes klimaregnskap.

Reduksjonen for flyreiser var redusert med hele 65 prosent, altså til en tredjedel fra 20.950 tonn til 7.293 tonn. For de 52 skolene er det en nedgang i det totale utslippet fra 27.000 tonn til om lag 16.000 tonn CO2. Det vil si at målet med et kutt på 40 prosent innen 2030 allerede er nådd – med disse tallene. Det blir spennende å følge utslippene fra folkehøgskolene når koronaen slipper taket, får vi varige endringer med endret adferd (da særlig flyaktiviteten? Klimaregnskapet inneholder tall fra energi, transport, bærekraftig mat og forbruk.

Det er svært store forskjeller mellom ulike skoler – de varierer fra 11 til 1450 tonn. Her har åpenbart noen skoler mye å gå på.

Utslippene fra skolenes energiforbruk utgjør 38 prosent for 2020, mens de i 2019 var på 20 prosent. Andelen har økt grunnet den sterke nedgangen i flyaktiviteten. Fire skoler bruker alternative energikilder som sol og jordvarme.

Sorteringsgraden av avfall på folkehøgskolene er 46 prosent – det vil si at 54 prosent er restavfall. Dette er rundt normalen i Norge. Men det var et svært stort spenn i resultatene, fra 80 prosent til kun 5 prosent. Her påpeker Vogt at skolene har et stort forbedringspotensiale. Det var 44 skoler som rapporterte på matsvinn.

Det ble servert 2529 vegetarmåltider i 2020 ved de 52 folkehøgskolene.

Øyvind Krabberød