SV satser på Røros i alternativt budsjett

Pressmelding om SVs alternative statsbudsjett: SV foreslår å sette av penger til både drift av Doktortjønna, oppstart av Røros folkehøgskole og oppstart av elektrifisering av Rørosbanen. Disse satsingene blir nå en del av budsjettforhandlingene med Ap og Sp. 

– Oppstart av Røros folkehøgskole er viktig for SV, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. Dette er en sak vi har prioritert i mange år, dessverre uten å få flertall så langt. I år kan vi få flertall dersom Ap og Sp står ved sine valgløfter.

– Det er svært gledelig at SV finner midler til viktige lokale prosjekter. Det vil bety veldig mye for oss om dette får flertall på Stortinget til slutt, sier Hilde Danielsen, 1.vara til Stortinget og kommunestyrerepresentant for Røros SV.

– Dette er strålende nyheter. Mange har jobbet lenge for alle disse tre sakene. Jeg håper virkelig forhandlingene med regjeringen lykkes, sier fungerende ordfører i Røros, Christian Elgaaen.

Bakgrunn: SV legger mandag 15. november fram sitt alternative statsbudsjett. Deretter starter partiet budsjettforhandlinger med Ap og Sp. I SVs alternative budsjett settes det av 1 million kroner til oppstart av Røros folkehøgskole, 2,8 millioner til Doktortjønna og Rørosmuseet gjennom en samlepost til museene og det settes av 300 millioner til oppstart av elektrifisering av Rørosbanen, sammen med Solørbanen, Raumabanen og Nordlandsbanen.

Rørosnytt.no