Utvider mandatet til folkehøgskoleutvalget

Regjeringen.no: I juni ble det satt ned et offentlig utvalg som skal se på folkehøgskolene. Nå har regjeringen besluttet å utvide mandatet til utvalget for å få et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene på folkehøgskolefeltet i Hurdalsplattformen. Utvalget skal blant annet vurdere hva slags prinsipper som skal ligge til grunn når nye folkehøgskoler skal etableres og hva slags finansieringsordninger folkehøgskolene skal ha. Regjeringen har også oppnevnt Christian Tynning Bjørnø, som nytt medlem. 36 år gamle Tynning Bjørnø har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og vært daglig leder i Folkehøgskolerådet.