Generasjon prestasjon

Publisert/Oppdatert

Forskning viser at det blant barn og unge har vært en økning i psykiske plager de siste årene. Selv om det hevdes at det i dag bare er mer oppmerksomhet rundt dette, og at leger og psykologer i større grad sykeliggjør det som tidligere ble sett på som ganske naturlige utfordringer med det å være ung, og rett og slett; å være menneske.

– Vi lærer dømmekraft på sløyden

Publisert/Oppdatert

Paul Otto Brunstad på skolekonferanse påNansenskolen:

Barn av konkurransestaten

Publisert/Oppdatert

Nansenskolen på Lillehammer, med rektor Unn Irene Aasdalen i spissen, arrangerte skolekonferanse i samarbeid med Utdaningsforbundet 10. til 11. mai. Det var et kobbel av gode forelesere som skulle svare på konferansens overskrift: Mellom tillit og kontroll. Generasjon prestasjon - Hvor blir det av barndommen? Det var 40 deltakere som fulgte konferansen.

Rekruttering: Fortsatt økning

Publisert/Oppdatert

Den positive trenden fortsetter for norsk folkehøgskole. Pr 1. mai var det to prosent flere som hadde takket ja til plass sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Det er 6351 personer og utgjør så langt 9,75 prosent av årskullet. Til sammenligning startet 6211 håpefulle elever opp ved de norske folkehøgskolene høsten 2007.