#COVID19 Green Road Sign Against An Ominous Cloudy Sky.

Koronarefleksjoner

I skrivende stund er alle folkehøgskoler i gang etter juleferien og ingen har hatt noe koronasmitte. Dette er svært imponerende og svært gledelig!

Koronafri folkehøgskole

Det er skummelt å skulle beskrive dagens koronasituasjon i et blad der mye kan endre seg fra artikkelen blir skrevet og til bladet er ferdig i trykken. Når man i tillegg beskriver en fantastisk situasjon der ingen av folkehøgskolenes 7500 elever eller mange hundre ansatte har tatt med seg korona inn på folkehøgskolene, så får man et stort behov for å banke i bordet og slå kors i taket mens man krysser alt man har av fingrer og tær.

Stengte universiteter, høgskoler og fagskoler

2021 startet med høyere smittetall og en pressemelding der regjeringen fortalte at universiteter, høgskoler og fagskoler ikke skulle få lov å starte opp med fysisk undervisning.

Regjeringen var samtidig klar på at folkehøgskolene skulle få starte opp som vanlig med mindre lokale smittevernmyndigheter mente noe annet. De aller fleste folkehøgskoler kunne derfor starte opp etter jul akkurat som de hadde planlagt det mens en håndfull skoler måtte vente en uke eller to.

Samlet for alle gjaldt at de var ekstra forsiktige i oppstarten. Elevene ble delt inn i kohorter, mange skoler testet alle elevene, og det ble holdt avstand.

I tillegg hadde skolene nok hatt en god dialog med elevene før juleferien for å sikre at de

  1. var ekstra forsiktige med hvem de var sammen med i juleferien
  2. ikke kom tilbake på skolen dersom de hadde symptomer

God planlegging

En av årsakene til at folkehøgskolene fikk lov å starte opp når de fleste andre skoleslag måtte ha digital undervisning, var det gode planleggingsarbeidet folkehøgskolene har vist.

En annen årsak er at folkehøgskolene hadde så lite smitte – og ingen smittespredning – i høst.

Flere har snakket om at folkehøgskolene hadde flaks som hadde så lite smitte i høst. Ja, det var nok noe flaks – man kan tross alt ikke gardere seg mot all smitte som elever eller ansatte kommer borti når de er hjemme hos seg selv. Men flaks handler også om god planlegging – og det hadde folkehøgskolene i bøtter og spann.

Heldige elever

Det er mange som har strukket seg lengre enn langt for å kunne gi elevene et så normalt år som mulig i år.

Folkehøgskoleelever er de heldigste ungdommene i Norge i år. De er de eneste som har kunne være sosiale med jevnaldrende. Det setter elevene nok stor pris på, spesielt når de prater med venner som lever i en helt annen, og mindre sosial, virkelighet.

Smittetallene går opp og ned, men nå er vaksinene på vei. De siste prognoser viser at alle over 18 år skal få tilbud om vaksine før sommerferien. Det skulle bety en ny og mer normal virkelighet for norske folkehøgskoler til neste skoleår – forutsatt at ikke mutasjoner stikker kjepper i hjulet.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål for alle som planlegger neste skoleår. Det gjelder spesielt studieturer til andre verdensdeler – verdensdeler som ikke får ta del i de samme vaksineprogrammene som vi er med i.

Men vi må få koste på oss litt optimisme nå her i midten av januar. Vi kan ikke puste ut enda, men folkehøgskolene har gjort en formidabel jobb med å gi elevene et flott, trygt og sosialt år.

Bra jobba!

Dorte Birch