Pandemien har gitt mer danning

Vi traff rektor Per Egil Andersen ved Elverum folkehøgskole for en liten prat under filmfestivalen Movies on War. Festivalen gjennomføres overraskende nok, men med strenge restriksjoner.

Det har blitt et annerledes skoleår med et uvant fokus. De var tidlig i gang med arbeid rundt smittevern – før nedstengningen 13. mars. Etter vinterferien tok de kontakt med smittevernlegen og innførte ekstra renhold og opprettet et isolat – før elevene måtte sendes hjem, det gjorde at de kom tidlig i gang med gode rutiner. Nå har de ukentlig kontakt med smittevernlegen.

Da nedstengningen kom i mars ble elevene sendt hjem, også deres internasjonale elever ble rådet til å dra hjem – halvparten dro direkte.

Gjennom pandemieperioden, når elevene var hjemme i vår, har lærerne møttes – med avstand.       – Det passet for oss – fellesskapet er viktig. Det var en «snillere» vår, mindre tid til studieturer og tilsyn – det gjorde at vi forlenget arbeidsåret med en uke, lærerne var enige. Tida ble brukt til kurs. De gjennomførte en del sommerkurs – hvor smittevernlegen satt reglene – alt ansvar ligger hos han. Og vi har fult reglene, sier rektoren.

Ved skolestart slapp ikke foreldrene inn på skolen. Elevene rapportere hvor de hadde vært siste uken. Eleven var så med linja si på campus i 14 dager.  – Innholdsmessig hadde vi mye opplegg klart, vårt dannelsesprogram ga oss god base å ta av.

Når vi besøker skolen er det god stemning, elevene er gruppevis i kohorter med klassen sin. Men på kjøkkenet brukes ansiktsmasker og holder de seg på avdelingen, og frokosten serveres fra en «bar» hvor internatleder Kristin Handberg Rørvik smiler lurt bak munnbindet.

Per Egil forteller at de til stadighet kommer med påminnelser om reglene som skal følges. Alt av informasjon om pandemien, internt og eksternt, går via rektor. – Vi har fokus på det vi kan gjøre noe med, og ikke på det vi ikke kan påvirke. Personalet har støttet godt opp om tiltakene. I klassene har det blitt et tryggere miljø. Og det har helt klart vært mindre sosial angst. Det har blitt en større ro og nærhet i klassene. Vi har blitt flinkere til å drive med danning. Og vi bruker mindre tid på reising og mer på læring, understreker rektoren.

Andersen er glad for mindre reising, men har når vi treffes i november, et håp om at planlagte turer til Afrika kan gjennomføres. Selv om det har vært mindre smitte i Afrika, kan det nok bli vanskelig å gjennomføre disse nå, innrømmer han i januar.

– Vi har hatt en god høst, men vi er prisgitt flaks, selv om vi har øvd mye på smittevern. Elevene må søke når de reiser bort fra skolen, og skulle de gå på pub risikerer de å miste skoleplassen. I juleferien har de hatt litt over 20 utenlandske elever som mer eller mindre har holdt hus på skolen – med mat og noen oppgaver på linjene.

Da denne saken skulle skrives ut i januar var situasjonen for skolen endret. Etter de strenge reglene som ble innført i landet etter nyttår, men som ikke påla folkehøgskolene om å stenge dørene – ble Elverum en av de skolene hvor smittevernlegen lokalt la ned forbud mot skoleoppstart.

– Nå starter vi opp 13. januar. i kohorter, underviser, bor, spiser og har fritidsaktiviteter i kohorter, dvs linjene. De første ti dagene etter samme mønster som ved skolestart i høst. Vi kutter ut vinterferien. Elevene mister totalt sett ingen skoledager. Vi har de samme smittevernreglene som vi har hatt tidligere, ekstra renhold, så liten kontakt som mulig mellom avdelinger og ansatte. Ansatte som har kontor er spredt over hele skolen så de ikke er nærkontakter osv. Når det gjelder reising skal alle linjene reise i Norge, men vi gjør alt vi kan for å få til tur til bistandsprosjektet i Kasese i Uganda og opphold på Lamu Island i Kenya, avslutter Per Egil Andersen.

Tekst og foto: Øyvind Krabberød