Grundtvigselskapet melder

Det er liv i Grundtvigselskapet i Norge. Her legger vi ved deres meldingsblad. Selskapet vil fremme Grundtvigs tanker og filosofi om pedagogikk og religion. Arbeidsutvalget i Det norske Grundtvigselskap planlegger nå et årlig Grundtvig-magasin.
Planen er å gi ut første utgave til pinse.