Ny veileder fra Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede gir nå ut en veileder til unge med råd om hva som kan være lurt å tenke på når man skal søke på folkehøgskole. De vet at det kan være vanskelig å oppdrive relevant informasjon og ønsker å fylle dette tomrommet, understreker de. I veilederen tar de opp vanlige spørsmål og videreformidler kunnskap, både fra tidligere elever og ansatte. Innholdet bygger på kartleggingsprosjektet i 2019, der det ble gjennomført en spørreundersøkelse og en rekke samtaler med tidligere elever og ansatte i folkehøgskolesektoren.

Les mer om veilederen og få tilgang til hele heftet.

Senere i vår vil det også leveres en veileder til folkehøgskolene, for hvordan de kan skape et mer inkluderende tilbud. Rådene vil bygge på funnene i kartleggingsprosjektet og vil publiseres på nettsiden til Unge funksjonshemmede.