Folkehøgskolene etablerer mentortilbud for elever uten fullført VGO

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er imidlertid i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker avklaring og eventuell styrket motivasjon for å fullføre VGO.

Pilotprosjektet Mentorordning i folkehøgskolen ved tre folkehøgskoler i 2016-2018 ble svært vellykket. Statistikk viser at en del unge uten påbegynt eller fullført VGO allerede i dag har stor nytte av et år på folkehøgskole.  Prosjektet viste imidlertid at skolene, med noen enkle grep og litt mer systematiske tilnærming, kan hjelpe enda flere unge til å ta fatt på å fullføre VGO etter året på folkehøgskole.

Ordningen med mentortilbud vil derfor være til stor hjelp for den enkelte elev på flere måter. Tilbudet tar sikte på å hjelpe elever som er usikre på egen fremtid til en avklaring om de ønsker å ta videregående. De fleste ønsker det viser erfaringene. I forlengelse med avklaringen er det et samtidig et mål at mentorsamtalene bidrar til å styrke motivasjonen og handlingsevnen hos eleven til å søke plass og gjennomføre VGO. Ordningen vil dermed også bidra til det store fellesskapet og til å styrke legitimiteten til skoleslaget, melder Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, som samarbeider om ordningen.

Dagskurs i etablering av mentortilbud

De to organisasjonene tar med seg det beste fra pilotprosjektet, og tilbyr nå de øvrige folkehøgskolene et dagskurs i etablering av et overkommelig mentortilbud for elever uten fullført VGO. Kurset er for lærere, ledelse og andre ansatte som ønsker å etablere tilbudet på egen skole.

Kurset gjennomføres 19. august, uavhengig av pandemisituasjonen, enten analogt i Oslo eller som webinar.

Selve kurset er gratis, og ordningen vil ikke belaste skolen i vesentlig grad, melder forbundet.

Kursfolder