Frirommet introduseres som ny debattform i Norge

Samfunnet er komplekst og fullt av dilemma som kan virke lammende på politisk engasjement. Undersøkelser viser blant annet at ungdom i Norge kan mye om demokrati, men bruker det forholdsvis lite. Ni frilynte folkehøgskoler går nå foran, og introduserer Frirommet og kurses i å lede friromsdebatter som ny debattform i Norge.

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark, og nå frilynt folkehøgskole i Norge. Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom, der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.

For å virkeliggjøre visjonen har Frirommet utviklet en ny debattform. Friromsdebatten utvider den mer tradisjonelle formen for debatt. I samsvar med folkehøgskolens vektlegging av den likeverdige samtalen, inkluderer friromsdebatten en refleksjonsfase, og ikke minst en dialogfase, i siste av tre runder. I friromsdebatten er man ikke redd for å synliggjøre frontene i en konflikt. Men disse er kun utgangspunkt for refleksjon over tvil og dilemmaer hos debattantene, og for å søke initiativer til det felles beste gjennom dialog med elever og publikum ellers.

Bedre ungdomspolitikerdebatter på skolene

Friromsdebatten styrker den demokratiske samtalen mellom ungdom og andre borgere og meningsdannere, slik at vi alle blir klokere, og får et bedre grunnlag for å kunne delta og ta ansvar gjennom de valg og handlinger vi gjør. Kanskje de tradisjonelle skoledebattene mellom ungdomspolitikere kan komme ut av en heller liten informativ og sterkt gjentakende form, med rutinemessig pukking på standpunkter og innøvde morsomme argumenter? I tillegg er friromsdebatten et virkningsfullt og inspirerende pedagogisk verktøy som kan brukes i mange andre sammenhenger.

Samtidig som friromsdebatten utfordrer de tradisjonelle rammene for debatt, er det et viktig poeng at den skal ledes av vanlige folk, og ikke av for eksempel journalister eller andre eksperter.

Kurset i Frirommets debattmodell vil gjøre deltakerne til debattpiloter. Kurset setter de i stand til å planlegge og gjennomføre friromsdebatter på skolen og i lokalsamfunnet.

Prosjektet er inspirert av, og samarbeider, med det danske Frirummet. De ni pilotskolene er Buskerud, Evje, Fana, Lofoten, Namdals, Nordmøre, Romerike, Sund og Torshus folkehøgskoler.

www.frirommet.no

Se kursfolder – Debattpilot, 11. – 12. august 2021