Bøker: Inge Eidsvåg, I livets skole – rapport fra en avgangselev

Med en 400-siders kraftplugg av en bok serverer Inge Eidsvåg (73) med sin siste utgivelse, humanisme til å bli varm om hjertet av. Med 13 bøker og 6 essaysamlinger i ryggsekken, og et stort publikum, samles på mange måter trådene i denne boka: I livets skole – rapport fra en avgangselev.

Den tidligere rektoren ved Nansenskolen på Lillehammer, har fremdeles tilknytning og kontor på folkehøgskolen. Han er stadig en aktiv bidragsyter til bøker, tidsskrifter, aviser og i NRK.

I boka får vi del av et overflødighetshorn som er av de sjeldne. De som har hørt taler av Eidsvåg vil kjenne igjen mange historier. Men her får leseren del i hans erfaringer, visdom fra et langt liv i bøkenes verden. Rett og slett imponerende – og her blir jeg som leser trukket inn i et univers som syder av medmenneskelighet og varme. Men også av bekymring og samfunnsanalyse. Men i denne boka føles det hele ikke som en anakronisme eller et nostalgisk tilbakeblikk, men som høyst aktuelle problemstillinger.

I boka stiller Eidsvåg spørsmålet: Er Norge i dag et bedre samfunn å leve i enn på 1950-tallet? Ja, mener forfatteren. Det meste har gått i riktig retning, i hvert fall når vi snakker om materiell levestandard. Samtidig som vi er i ferd med å sage over greina vi sitter på. Eidsvågs generasjon er den første som kjenner de fulle konsekvensene av klimakrisen – og den siste som slipper å betale regningen.

Spennvidden i denne boka er stor. Fra fiskersmåbruket på Hitra til rektorstilling ved Nansenskolen; fra lekens betydning til dannelsens muligheter; fra Alf Prøysens pedagogikk til Greta Thunbergs klimakamp. Og gjennom det hele strømmer en livslang kjærlighet til lærergjerningen. Vi får levende del i denne klassereisen, inn i det moderne Norge.

Inge Eidsvåg har en fortellermåte som treffer, og noe av det mest spennende jeg finner i foreliggende bok er hans kapittel om Alf Prøysen som pedagog. Eidsvåg mener altså at griskokken fra tjukkeste Hedmarken også var pedagog (dette har han skrevet om i dette magasinet tidligere). Og med tekster av Prøysen maler han fargerikt og pastøs på lerretet.

Forfatter Inge Eidsvåg ser med skarpe briller på dagens Norge og peker på utfordringene vi som samfunn står overfor. I ulike kapitler tar han på sin måte for seg det vi kan kalle reisen gjennom livet frem til han som skolemann nå går i avgangsklassen. Han tar bl.a. for seg dannelse, forsoning, solidaritet og aldring og vever det hele, gjennom en sjelden fortellerglede, til en mosaikk med både over-, mellom- og.  undertoner hvor han viser til et levd liv fylt med opplevelser, kunnskap og – kjærlighet.

Med et noteapparat på ti sider og 200 punkt skjønner vi at denne boken spenner vidt. Vi møter et persongalleri som på ulikt vis har truffet forfatteren – det være seg Grundtvig, Chr. Bruun, Ellen Key, Walter Benjamin, Pär Lagerkvist eller Hal Koch.

Det er vanskelig å legge fra seg Inge Eidsvågs nye bok. Den engasjerer og betar den som setter seg ned for å lese med hjertet. Redaktøren hadde problemer med å sende den fra seg, og endte opp med å anmelde den selv. Dette er en bok som kan leses flere ganger!

Øyvind Krabberød

—————-

Inge Eidsvåg:

I livets skole. Rapport fra en avgangselev

Forlag: Cappelen Damm

Utgivelsesår: 2021

Pris: 332.- kr

400 sider/innbundet