Hovedoppgave om Grundtvigs «Mands Minne»-foredrag

Vi har fått tilgang på Sander Lillesletts (1934-1986) hovedoppgave om Grundtvigs «Mands Minne»-foredrag. Hovedoppgaven ble fullført i 1984 ved Institutt for nordisk språk og litteratur ved UIO.

Hovedoppgave – Sander Lilleslett

«En særegen betrakning af menneke-livet»

N.F.S. Grundtvigs Mands Minne, 1788 – 1838


Grundtvig holdt sine «Mands Minde-foredrag» på Borchs Kollegium i begynnelsen av 1830-årene. Her fortalte han samtidshistorie med et personlig utgangspunkt.

Nå får du tilgang til oppgaven på 110 sider her eller på Folkehøgskoleforbundets nettsider.

Sander Lilleslett var rektor på Hallingdal folkehøgskule fra 1971 til sin død i 1986. Før det var han lærer på Elverum, Follo og Hallingdal. Han var også i flere år redaktør for Folkehøgskoleforbundets blad Folkehøgskolen.

ØK

Hovudfagsoppgåve SanderLilleslett