Ny NOU: Gleder seg til å fordype seg i folkehøgskolene

Det er 20 år siden en NOU om folkehøgskolene ble levert i 2001 - "Frihet til mangfold". Nå har regjeringen nedsatt en gruppe som skal se på folkehøgskolenes rammevilkår på nytt, den skal levere sitt arbeid innen 1. oktober 2022. Assisterende rektor ved Sund folkehøgskole og nestleder i styret i IF, Astrid Moen, er sammen med styreleder i NKF, Gunnar Birkeland, oppnevnt til å delta i arbeidet med ny NOU om folkehøgskolene, fra skoleslagets side.

– Ikke alt som teller, kan telles, sier leder i Folkehøgskolerådet, Gunnar Birkeland, etter at han i dag ble utnevnt til å sitte i det offentlige utvalget som skal gjennomgå folkehøgskolene.

– Dette er en gylden mulighet til å få oppmerksomhet rundt folkehøgskolens sanne mandat og verdien som folkehøgskolen har for menneske og samfunn.

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg under ledelse av Rode Margrete Hegstad som skal se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag, skolenes faglige kvalitet, økonomiske og administrative rammer og kunnskapsgrunnlaget for skolene.

– Det viktigste for meg i dette arbeidet er at folkehøgskolen beholder sin frihet som et skoleslag som bidrar inn i samfunnet med sin uavhengige rolle.

– Folkehøgskolen er nødvendig nettopp fordi den danningsprosessen elevene er gjennom ikke kan kvantifiseres og måles, sier Astrid Elisabeth Moen, assisterende rektor ved Sund folkehøgskole, som også er utnevnt til å sitte i utvalget.

Viktige verdier

Det offentlige utvalget som også skal bestå av representanter for elevene, universitets- og høgskolesektoren, videregående skole, statsforvalterne mm, skal også se nærmere på elevenes vilkår.

– Stadig flere ungdommer går på folkehøgskole, og setter stor pris på å kunne lære uten å bli vurdert med karakterer, men bygge karakter og utvikle seg i frihet, sier Astrid Elisabeth Moen. – Det er viktig at vi kan ta vare på disse grunnleggende verdiene i folkehøgskolen, sier hun.

– Demokratisk og alminnelig danning gir en personlig og samfunnsmessig «gevinst» som jeg tipper også ville gi utslag i et samfunnsøkonomisk nytteperspektiv om noen skulle forske på det, sier Gunnar Birkeland. – Utfordringen blir å delta i samtalen om hvem mennesket er på jorden og være tydelig på folkehøgskolens ikke-instrumentelle rolle, avslutter han.

Håper på åpen prosess

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, gleder seg over at både Birkeland og Moen skal delta i utvalget. – Vi håper på en åpen og inkluderende prosess til det beste for hele folkehøgskolelandskapet, og at resultatet av arbeidet med denne NOU-en vil styrke folkehøgskolens mulighet til å fylle rollen som en sterk danningsinstitusjon i samfunnet.

————

NOU-utvalgets sammensetning:

Student Rode Margrethe Hegstad (leder), Oslo
Styreleder Gunnar Birkeland, Birkenes
Assisterende rektor Astrid Elisabeth Moen, Inderøy
Student Thea Stormo Solberg, Oslo
Styreleder Per Armand Thorbjørnsen, Stavanger
Professor Nina Volckmar, Trondheim
Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Åndalsnes
Aktøransvarlig Irene Kinunda Afriyie, Bergen
Viserektor Rasmus Dyrvig Henriksen, Århus
Programleder Samuel Massie, Nittedal
Rådgiver Mats André Kirkebirkeland, Oslo