Våke – ikke sove

Vi er en smule bekymret for deltakelsen i ulike sammenhenger fra frilynt folkehøgskoler – og spør oss, hvorfor er det slik? Vi har nylig avholdt et digitalt landsmøte i Folkehøgskoleforbundet, der var det 28 skoler som deltok – det vil si 53 prosent av skolene. På kristelig side har deltakelsen de siste årene lagt på i overkant av 70 prosent.

Det ble i mai, i regi av informasjonskontorene, avholdt Åpent hus (speed date) hvor skolen på nett kunne svare på spørsmål fra potensielle søkere – et stort anlagt prosjekt med profesjonelt opplegg. Totalt deltok 49 skoler, det var 75 prosent av de kristelige skolene og bare 50 prosent av de frilynte.

På tilbud om gjennomgang av selvevalueringsrapporter var det på frilynt side åtte skoler som sa ja til det, mens bare fire skoler ønsket tilbakemelding. På kristen side har det vært en helt annen aktivitet rundt selvevalueringsprosessen og bruk av denne i skoleutvikling.

Høsten 2019 fikk vi et historisk felles styrevedtak (alle organisasjonene i fhs.) om bærekraftig utvikling i folkehøgskolen. Der står det blant annet: De fem folkehøgskolestyrene anerkjenner at vi befinner oss i en klimakrise som krever akutt handling. Vi ønsker å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats… og videre: Innen 2030 skal skolene redusere klimagassutslipp med 40 prosent.

Dette ble etterfulgt av et stort arbeid sentral for å få til en lett forståelig ramme for å sette opp et godt klimaregnskap ved skolene. Det har vært gitt solid støtte og support og vært gjennomført flere webinarer med veiledning om utfylling. Så langt har 51 skoler levert klimaregnskap. Av de kristne folkehøgskolene har 78 prosent levert et regnskap, mens 54 prosent av de frilynt skolene har levert tall fra sin drift. 51 skoler totalt er ikke så galt i første omgang, men hvorfor henger de frilynte skolene etter? Som en rektor sa: «Dette er ikke mye arbeid, første gang tok det en halv dag, så holdt det med et par timer andre året». Det var jo frilynt side som startet det hele med landsmøtevedtaket på Elverum folkehøgskole hvor fanen ble hevet høyt for et virkelig miljø-løft.

Uten å dra altfor moraliserende konklusjoner, gir disse tallene og tendensene grunn til bekymring. Vi tror enkeltskoler har stor nytte og glede av å heve blikket utover egen hverdag. Skal den frilynte folkehøgskolen vokse, blomstre og gjøre sitt danningsoppdrag er det viktig å stå sammen, at vi samarbeider og utveksler ideer og tanker. Dette kommer ikke av seg selv. Koronaen har ikke vært lett å hanskes med, og vi forstår at fokuset i stor grad har gått innover, men dette er dessverre tendenser vi har sett før pandemien la sin hånd over samfunnet.

Vi tror at den frilynte folkehøgskolebevegelsen og hver enkelt skole og de ansatte har mye å vinne på deltakelse i felles prosjekter og av å delta på de møteplassene som tilbys i skoleslaget. Vi trenger et sterkt engasjement!

Velkommen inn!

Øyvind Krabberød