Folkehøgskolene på Arendalsuka

Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med NKF (kristne folkehøgskoler) deltok for syvende gang på Arendalsuka – i uke 33. Det er tiende gang arrangementet finner sted. I 2019 besøkte 80.000 den sjarmerende sørlandsbyen, mens arrangøren dette året regner med noe lavere tall i år på grunn av pandemien.

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk.

Ronnie MAG Larsen fra Follo folkehøgskole sto for innlegget på morgensamlingen Folkehøgskolene arrangerte. Tema: Valget. Janne Severinsen ledet allsangen.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Med Arendalsuka ønsker arrangøren å bidra til et levende demokrati.

Arrangementkonseptet startet i 2012 og har år for år vokst i omfang. Folkehøgskolene er sentralt plassert i politisk gate med stand og T-skjorter med påskrift «Demokrati er ikke medfødt». Det er viktig å være til stede på dette demokratiske «dansegulvet». Her er det rom for å knytte kontakter, for gode samtaler og til å formidle hva folkehøgskolene står for.

I år hadde folkehøgskolene et eget arrangement – en morgensamling i et festivaltelt. Det var Ronnie MAG Larsen som holdt et innlegg på temaet – valget, mens Janne Severinsen ledet allsangen. Arrangementet ble streamet.

De første dagene var det Folkehøgskoleforbundet som var ansvarlig for å befolke standen. Generalsekretær Angelina Christiansen, leder i FHF Einar Opsvik og redaktør Øyvind Krabberød – og med god hjelp av unge med folkehøgskoleerfaring, Yngvild Vollstad og Amalie Anker Johansson. For NKF deltok Terje Wehus og Andreas Melberg.

ØK