Folkehøgskolerådet med innspill til statsbudsjettet

SPENNENDE BUDSJETTKONFERANSE: Statsminister Erna Solberg legger i disse dager siste hånd på neste års statsbudsjett i lag med blant andre kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Vi følger spent med og satser på gode tiltak for folkehøgskolene i 2022.

Folkehøgskolerådet har i sitt innspill til Statsbudsjettet for 2022 lagt vekt på at det prioriteres midler til økt antall elevplasser ved eksisterende folkehøgskoler. Folkehøgskolerådet mener også at folkehøgskoleelever må få samme muligheter som andre studenter til studiefinansiering, at det bør bevilges midler til mentorordning i folkehøgskolen. Folkehøgskolerådet ber om at lærere i folkehøgskolen gis anledning til å søke om stipend for å ta folkehøgskole PPU, og at det settes av forskningsmidler som skal stimulere til forskning på folkehøgskole.

Les hele innspillet