Gode signaler: Folkehøgskolene med i Hurdalsplattformen

Den nye regjeringsplattformen ser lovende ut for landets folkehøgskoler. – Dette vil gi et godt grunnlag for et spennende samarbeid med den nye regjeringen! – Regjeringsplattformen legger tydelig vekt på at det er vanlige folks tur og at hele landet aktivt skal tas i bruk. Det henger godt sammen med folkehøgskolenes fokus, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, ser frem til samarbeidet med den nye regjeringen.

Verdifull utdanning I regjeringsplattformen er folkehøgskolene nevnt som en verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet i Norge. Folkehøgskolerådet merker seg at regjeringen vil legge fram en nasjonal plan for vekst i elevplasser og etablering av nye folkehøgskoler, gjennomgå støtte- og finansieringsordningene for å bidra til at folkehøgskolene både er mangfoldig og et reelt tilbud for alle og legge til rette for at folkehøgskolelærere kan ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

– Folkehøgskolene representerer ikke bare et viktig år for stadig flere ungdommer, men de er også hjørnesteinsbedrifter i mange kommuner. Denne plattformen gir løfter om at virksomhetene skal kunne få utvikle seg, og fortsatt være viktige arbeidsplasser i hele Norge. Vi ser lyst på det framtidige samarbeidet med den nye regjeringen, sier Tingelstad Wøien.

Fra Hurdalsplattformen s. 57:

Folkehøgskulane gir læring for livet

Folkehøgskulane er eit verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet. Dei gir lærelyst og ny motivasjon, i tillegg til å drive allmenndanning og utvikle ferdigheiter for livet.

Regjeringa vil:

  • Leggje fram ein nasjonal plan for vekst i elevplassar og etablering av nye folkehøgskular.

  • Gjennomgå støtte- og finansieringsordningane for å bidra til at folkehøgskulane både er mangfaldige og eit reelt tilbod for alle.

  • Leggje til rette for at folkehøgskulelærarar kan ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

 

Se også: www.folkehogskoleradet.no