- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

Ringebu og Toten folkehøgskoler truet

I et forslag fra utdanningsutvalget i Innlandet fylkeskommune vil de at fylkeskommunen skal si fra seg driftsansvaret for folkehøgskolene på Toten og Ringebu. Rektor ved Toten folkehøgskole, Live Hokstad, er svært bekymret.

Mandag fikk rektor Live Hokstad og resten av de ansatte på Toten folkehøgskole på Lena det første hintet om at noe var i ferd med å skje.

Saken skal opp i utvalget 6. oktober og behandles i fylkestinget i slutten av måneden.

Driftstilskuddet til folkehøyskolene foreslås avviklet fra skoleåret 2022–2023.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Jeg er jo bekymret for både Toten og Ringebu folkehøgskole, sier rektor Live Hokstad hos Toten folkehøgskole.

På Toten er det snakk om 15 arbeidsplasser. Skolen har 69 internatplasser.

– Vi er ikke rigget for videre drift uten en form for støtte, sier rektoren.

Klippet fra totenidag.no

Se innslag på NRK-Innlandet

(Fra 5. minutt)