Fortsetter å lede Nansenskolen

Styret ved Nansenskolen besluttet i styremøte 15.03.22 å tilby Signe Strøm stillingen som rektor ved skolen. Hun har takket ja, slik at stillingen nå er besatt. Folkehøgskolen mottok 11 søknader på stillingen. - Kvaliteten på søkerne var gjennomgående høy, og vi hadde en grundig prosess i styret før behandlingen i går kveld, forteller styrelederen.

Styreleder ved Nansenskolen, Eivind Falk sier:

– Jeg er svært glad for at Signe Strøm har takket ja til jobben som rektor ved Nansenskolen. Hun har en svært relevant faglig bakgrunn og inkluderende lederstil, som vil bli viktig i arbeidet med å utvikle Nansenskolen i årene som kommer. Nansenskolen ble opprettet som en motkraft mot de totalitære kreftenes fremmarsj i Europa, som et akademi fundert på de humanistiske kjerneverdiene. Med grusomhetene som nå skjer i Ukraina blir vi daglig minnet på hvor viktig Nansenskolens rolle er også i vår tid. Jeg vet at Signe Strøm i god humanistisk tradisjon vil bidra i det viktige arbeidet for demokrati, menneskerettigheter og verdien av rettsstaten, og mot fordommer, intoleranse og totalitære systemer. I styret gleder vi oss til å samarbeide med henne.

Signe Strøm er 44 år, og for tiden konstituert rektor på skolen. Faglig er hun en svært sterk kandidat, med fagkombinasjoner som er svært relevant for undervisning, og har et bredt nettverk. Hun har en doktorgrad i antropologi fra Universitetet i Siena, og har bred internasjonal erfaring fra både studier og arbeidspraksis, blant annet fra Kenya og Italia. I tillegg har Signe Strøm et deltidsstudium i verdibasert endringsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Dette studiet var rettet mot arbeidet i folkehøgskolene. Som konstituert rektor og som fungerende rektor ved en tidligere anledning, har hun allerede fått prøve seg i rollen som skoleleder ved Nansenskolen, en oppgave hun har løst på en svært god måte. Hun har et sterkt engasjement og verdimessig forankring i humanismen.

Pressemelding Nansenskolen