Første vinnere av folkehøgskolenes bærekraftspris

Rønningen folkehøgskole og Sogndal folkehøgskule er de to første vinnerne av folkehøgskolenes bærekraftpris. Skolene har på ulike måter jobbet for å følge opp bærekraftvedtaket som ble vedtatt i 2019.

Bærekraftprisen 2020 og 2021

Juryens uttalelse

Det kom inn totalt 10 nominasjoner innen fristen 1. desember og nominasjonene gikk til totalt 5 folkehøgskoler. Flere av dem som nominerte var elever.

De nominerte folkehøgskolene er: Elverum, Lofoten, Nordfjord, Rønningen og Sogndal. Juryen mener alle de fem skolene er gode kandidater for bærekraftprisen, og det er satt i gang en rekke gode tiltak for bærekraftig utvikling både innen drift og undervisning for å følge opp vedtaket. For flere av folkehøgskolene har dette vært et engasjement som har startet også før bærekraftvedtaket ble vedtatt høsten 2019.

Kriteriene for bærekraftprisen er følgende:

  • Jobber målrettet med å nå de fire målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.
  • Involverer alle ansatte og elever i arbeidet med å nå målene i Bærekraftvedtaket.
  • Har iverksatt nye tiltak som begeistrer og inspirerer, og støtter opp om ett eller flere av målene i Bærekraftvedtaket.

Basert på disse kriteriene har juryen kommet frem til prismottakere for 2020 og 2021. Juryen mener at de øvrige 3 skolene har lagt ned en solid innsats, og gjerne kan nomineres igjen for kommende års bærekraftpriser.

Bærekraftprisen 2020:

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2020 har jobbet systematisk med å inkludere bærekraft på skolen, og vektlagt involvering av alle, både elever og ansatte. Bærekraft er integrert på alle linjene, herunder bruk av Globalvettreglene. Skolen har flere energisparende tiltak og stort fokus på bærekraftig mat, og setter krav til leverandørene sine gjennom å være Grønt Flagg og Fairtrade-skole. I tillegg til tiltak på skolen, involveres elevene i utadrettede prosjekter, som banner-aksjon for klima foran Stortinget. Summen av tiltakene og aktivitetene hvor alle involveres skaper begeistring både på skolen og hos juryen. Bærekraftprisen for 2020 går til Rønningen folkehøgskole.

Bærekraftprisen 2021:

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2021 har både langsiktige og kortsiktige visjoner for sin bærekraftsatsning – med mål om å bli nullutslippsskole i 2030, til mer kortsiktige tiltak som samarbeid med lokalsamfunn for innhøsting av epler og poteter til eget bruk. Skolen følger opp alle de fire målene i vedtaket gjennom sin bærekraftplan, og har en fin balanse mellom lokal forankring og globalt utsyn. Slik juryen ser det, har skolen fått et økt fokus på bærekraft etter at vedtaket kom i 2019, blant annet gjennom å kutte flyreiser, og etablering av en bærekraftgruppe for elever og ansatte. Gruppen setter i gang ulike «challenges» for å inkludere både elever, ansatte og lokalsamfunnet i ulike bærekraftstiltak – og bidrar slik både med konkrete tiltak, men også økt bevisstgjøring og samarbeid. Bærekraftprisen for 2021 går til Sogndal folkehøgskule.

Juryen:

Ann-Kristin Ytreberg (Stiftelsen Miljøfyrtårn)

Knut Straume (FN-sambandet)

Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet)

Andreas Melberg (NKF/IKF)

Angelina Christiansen (FHF)

 

Les mer på:  https://www.folkehogskole.no/blogg/far-folkehogskolenes-baerekraftpris