Helge Kjøll jr. er ny leder i NKF

Gunnar Birkeland takket for seg, og rektor ved Molde Folkehøgskole, Helge Kjøll jr., ble valgt til ny leder for NKF.
Bilde: Fra venstre Hilde-Karin Mauky, Kjetil Rydland, Tor Inge Askeland, Helge Kjøll jr., Janne Margrethe Severinsen og Geir Ertzgaard.

Noregs kristelege folkehøgskolelag (NKF) avholdt årsmøte på på Risøy Folkehøyskole 31. mai.

Årsmøtet valgte Helge Kjøll jr., rektor på Molde Folkehøgskole, til NKFs nye leder for to år. Hilde-Karin Mauky, inspektør på Ålesund Folkehøgskole, og Kjetil Rydland, økonomi og administrasjonleder Hurdal Verk folkehøgskole, ble valgt til styremedlemmer for to år.

Fra før sitter Geir Ertzgaard, assisterende rektor Svalbard folkehøgskole, Janne M. Severinsen, lærer ved Sagavoll Folkehøgskole, og Tor Inge Askeland, rektor ved Kristiansand Folkehøgskole/IKFs representant i styret.