Lofoten folkehøgskole leverer på bærekraft

Lisa Blom, assisterende rektor ved Lofoten folkehøgskole, har stått i bresjen for et systematisk bærekraftsarbeid ved Lofoten folkehøgskole. Her kan du oppdatere deg på bærekraftsarbeidet og de workshops som de har gjennomført.

– Nå er vi i mål – og hvilken givende prosess det har vært, sier Lisa.
– Jeg veldig glad over at vi, tross et intenst første år for meg, klarte å gjennomføre våre fem mål i bærekraftsplanen for 2021-22. Her kommer en kort oppsummering:

  1. Kartlegging

Kartleggingen ble gjort i begynnelsen av skoleåret som en del av mitt arbeid med å bli kjent med skolen. Jeg intervjuet alle avdelingene og la inn i en struktur (se punkt 2). Analysen av kartleggingen ble at Lofoten folkehøgskole hadde stort fokus på bærekraft – og fremfor alt klima – allerede, men at det manglet en struktur i arbeidet. Derav kom punkt 2-5 til på årets bærekraftsplan.

  1. Struktur

Følgende struktur ble lagt. Dette viser hvordan vi skal jobbe med bærekraft og hvordan vi skal fordele ansvaret.

  1. Visjon

I løpet av våren gjennomførte vi 2 workshops, en for alle elevene og en for alle ansatte.

Elevene fikk etter en innføring jobbe i små gruppe med temaet: Forestill deg at du er avgangselev 2027. Dette er året da LFHS vinner Norges store Bærekraftspris. Hvorfor? De fikk åtte spørsmål som gikk på kategorier fra vår struktur om bl.a. pedagogikk, medbestemmelse, avfall, lokalsamfunn m.m. Alle forslag ble samlet og så lagde vi elevenes fremtidsvisjon.

Dette ble en gøyal og inspirerende prosess der elevene hadde stort engasjement, og etterpå følte at de hadde vært med på noe meningsfylt.

På etterarbeidsdagene brukte vi en hel dag på workshop og planlegging for alle ansatte. Vi begynte med en innledning om hva begrepet bærekraft innebærer. Dette for å finne ut hvor engasjementet finnes blant de ansatte. Det var tydelig at klima er det de fleste relaterer til og at det er viktigst. Etter det, hadde vi diskusjon i små grupper: Hvorfor er det viktig at LFHS jobber med bærekraft? og Hva vil vi at elevene sitter igjen med når et skoleår er slutt? 

Så presenterte vi elevenes visjon. Med elevvisjonen og hensikten (som vi jobbet med på morgenen) friskt i minnet gikk vi over til planlegging.

  1. Langsiktig plan

På tvers av avdelingene jobbet vi frem til ett felles langsiktig mål og i hver avdeling maks tre konkrete mål/tiltak som skal gjennomføres i løpet av neste skoleår. Dette blir grunnlaget for Lofoten folkehøgskoles bærekraftsplan 2022/23.

  1. Kommunikasjon

I tillegg har markedsavdelingen på skolen jobbet frem en strategi for hvordan bærekraftsarbeidet skal løftes frem i SoMe, på folkehøgskole.no og på vår hjemmeside. Vi kommer til å gjøre noen endringer på hvordan vi kommuniserer, men det legges også til i bærekraftsplanen 2022/23. En annen del under kommunikasjon er at vi skal være aktive der vi kan i dialogen, dele med oss og lytte til andre om bærekraft i vårt skoleslag.