Jobber hardt for ny folkehøgskoleetablering på Bolærne

Sindre Vinje jobber hardt for å starte ny folkehøgskole på Bolærne i Færder kommune – han er prosjektleder for gruppen som sterkt ønsker denne folkehøgskoleetableringen. Nå vil kommunen trolig stille en lånegaranti på 5,5 millioner kroner.

– Det er gode og positive signaler fra administrasjonen. Vi opplever et godt og konstruktivt samarbeid med kommunen. Det er allerede et komplett skoleanlegg som bare venter på å bli brukt, så lånet vil bli brukes til å tilpasse bygningene til folkehøgskoledrift, sier Sindre Findal Vinje. Men det er fortsatt en vei å gå. For å få innvilget lånet er Folkehøgskolen avhengig av å bli godkjent som folkehøgskole, og konsesjon i statsbudsjettet. Øya er det nå Færder kommune alene som eier. De tidligere forsvarsanleggene på Østre Bolæren er del av en opsjonsavtale knyttet til framtidig leie, som Folkehøgskolen har med kommunen. En framtidig leieavtale med kommunen avhenger også av konsesjon i statsbudsjettet.

Håp for statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2023 kommer i desember og da håper Vinje at folkehøgskolen er med. – Dersom vi er med i statsbudsjettet og blir godkjent, vil vi kunne starte opp i august 2023. Vi opplever tverrpolitisk støtte i vårt arbeid med å etablere Færder Folkehøgskole, og det ser vi også gjelder når vi får en kommunal garanti. Det er kjekt å jobbe for en viktig sak som alle heier på, sier Vinje. Fag og linjer som kan være aktuelle for Færder Folkehøgskole vil være blant annet sjøsport over- og under vann, lederutvikling, hav og friluftsliv og musikal, standup og revy.

Helårsdrift

– Vi ønsker mest mulig liv og røre ute på øyene. Det vil være veldig bra å få en skole der på veldig mange måter. At det blir helårsdrift der ute er en av grunnene til at vi ser positivt på prosjektet. Vi håper at det går i orden, sier Færderordfører Jon Sanness Andersen. Innstillingen er lagt ut på politisk høring, og eventuelle innvendinger må sendes inn før uken er omme. – Hittil har jeg bare fått positive tilbakemeldinger. Det er allerede et flertall for at kommunen skal stille med garanti, så det er det som kommer til å bli utfallet, sier Sanness Andersen

Klippet fra Tønsberg Blad