Mangfold kommer ikke av seg selv

Midt under Pride-feiringen skjedde det: Skuddene utenfor London pub i Oslo, natt til 25. juni, drepte to mennesker og skadet 19. Det var et angrep på kjærligheten og var et grusomt og dypt rystende overfall på uskyldige mennesker. Det var et angrep på friheten til å elske hvem man vil.

Tre dager med glede er overskriften på Dorte Birchs innlegg fra Oslo Pride.

Frilynt folkehøgskole deltok med stand på årets Oslo Pride. – Pride endte, som de fleste vet, med sorg og fortvilelse, men jeg har lyst til å fokusere på hvordan det begynte, skriver Birch.

Oslo Pride Business Forum i forkant av priden ble det fokusert på mangfoldet og at det fremdeles er en ganske så lang vei å gå. Faren for «rosavasking» ble understreket. Man kan ikke smykke seg med mangfold én uke i året – det er et arbeid som må gjøres hver eneste dag.

Når næringslivsfolk møtes kommer de økonomiske aspektene gjerne opp. – Bedrifter taper hvis de ikke tenker mangfold, de sakker akterut, det synes på bunnlinja, og en skal ikke ta det for gitt at alle kommer fra en A4-heterofamilie, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i sitt åpningsinnlegg. VIPPS-direktøren sa: Mangfold er veldig, veldig enkelt. Virksomheten må spørre seg – hvorfor er vi til? De beste resultatene skaffes i et raust miljø.

Likestilling på ulike plan kommer ikke av seg selv. Mange skeive har fremdeles dårlig levekår i det det norske samfunnet. Det er mye hat mot homofile og transpersoner på nettet. Vi må aktivt jobbe for at folk kan være den de er, i samfunnet og på jobben.

På verdensbasis har hele 69 land diskriminerende lover som kriminaliserer det å være skeiv. Autoritære ledere står opp mot «dekadente vesten». Såkalte tradisjonelle verdier trekkes fram. Det er også land hvor det er dødsstraff for homofil praksis.

Vi er stolte av at folkehøgskole stort sett er et godt sted å være for skeive, men det er stadig nødvendig å være våkne. Og ikke minst må det tenkes mangfold på flere plan. Det må være et mål at personalet og elevgruppen speiler og er representativ for befolkningen som helhet. Slik er det ikke i dag. Mange vil vel beskrive det som ganske «blendahvitt», og det er en vei å gå før personer med funksjonsnedsettelser finner sin naturlige plass på skolene. Dette har også vært diskutert i NOU-utvalget som slipper sin rapport i oktober. Mangfold må søkes i alle ledd, og det er en ressurs og ikke et problem!

Lykke til med å skape mangfold!

Øyvind Krabberød