Verdien av et folkehøgskoleår

Opptakssystemet må brukes for å redusere det store frafallet i høyere utdanning, og et folkehøgskoleår er lønnsomt både for eleven, for universitetene og høgskolene, for staten og for framtidige arbeidsgivere, skriver Anne Tingelstad Wøien på Khrono.no.

En rapport fra SSB i februar viser til at en av fire som begynte å studere i 2012 falt fra studiet sitt. (Kull 2012-2020) Av de som falt fra er det hele sju av ti som aldri fullførte høyere utdanning. (SSB 7.2.22) I diskusjonen om opptakssystemet til høyere utdanning er det derfor viktig at man også diskuterer hva som skal til for å få flere til å fullføre utdanningen sin.

Les hele innlegget på:

Khrono.no