Læring og latter er ikke en motsetning

Folkehøgskolerådet svarer i Aftenposten Si;D. Elever i folkehøgskole får lavere studielån enn studenter i dag. Det er ingen god ide å redusere det ytterligere. Studiefinansieringen bør heller økes slik at folkehøgskole ikke kun blir en skole for de rike, sier Anne Tingelstad Wøien.

Samfunnsdebattant Marius Andersen mener elever som velger folkehøgskole, skal få redusert støtte av Lånekassen (Aftenposten Si;D 12. september). Han mener disse midlene heller skal gå til studenter med dårlig råd på universitet og høgskoler.

Siden starten av 1800-tallet har folkehøgskolen vært en skole for myndiggjøring av elevene og en motsats til «puggeskolen». Varig læring kommer gjennom motivasjon og lærelyst. De norske folkehøgskolene skal være for alle.

Støtten fra Lånekassen er nødvendig

For at folkehøgskolene ikke skal bli et skoleslag kun for ungdommer med rike foreldre, er elevene avhengig av støtten fra Lånekassen. Vi mener derfor at Andersen heller bør jobbe for at partiet han er medlem i (Unge Høyre), skal øke studiestøtten til alle studenter fremfor å redusere folkehøgskoleelevers mulighet til å låne penger.

Les mer på: https://www.folkehogskoleradet.no/post/l%C3%A6ring-og-latter-er-ikke-en-motsetning