To menn og en kvinne i godt voksen alder, står med hver sin kaffekopp og har en samtale.

Folkehøgskolens danningsoppdrag har ingen aldersgrense, mener foredragsholder og samtaleleder Sigurd Ohre. Foto: Knut Nordhagen

Nestor – senter for livsvarig allmenndanning

Ingen skal beskylde Nestor for å velge lettfordøyelige hobbykurs for den eldre garde; på kurset i eksistensfilosofi i september fikk vi tre dager med høy tyggemotstand og både litterære og etiske referanser til temaet.
Folkehøyskolens danningsoppdrag har ingen aldersgrense, mener foredragsholder og samtaleleder Sigurd Ohre. Foto: Knut Nordhagen

 

Livets store og små eksistensielle spørsmål ble behørig behandlet av foredragsholder og samtaleleder, Sigurd Ohrem, med Heidegger, Løgstrup og den sokratiske dialogen i sentrum.

Ohrem hadde som målsetting å få kursdeltakerne til å delta aktivt underveis, og lykkes godt med dette. Og publikum hadde virkelig forberedt seg, gjennom forhåndslesning av både Dag Solstad, Knausgård og Camus. Dette var en gjeng med godt modne, oppegående og reflekterte deltakere som både kommenterte og stilte vanskelige spørsmål underveis.

Det ble tre tettpakkede dager som krevde intensiv innsats både av Ohrem og deltakerne, selv om stoffmengden ble i overkant stor. Bare avbrutt av kaffepauser og måltider strakk dagens sesjoner seg til godt utpå kvelden.

Første dag startet med innføring i Sokratisk dialog, beveget seg via eksistensanalyse og etikk til temaet samtalen som vandring, før kvelden ble avsluttet med filmen Don Juan del Marco.

Dag to startet med et dykk inn i Dag Solstads eksistensialistiske debut- bok «Irr!Grønt!», med sideblikk til polske Gombrowicz, samt Bjørn Hansens fortvilelse og Kierkegaardlesninger. Den allestedsnærværende Formen umuliggjør ifølge Dag Solstad anno 1967 en autentisk frihet, men han prøver likevel på en frigjøring, hevdet Ohrem.

Men hva er da egentlig frihet, spurte Ohrem retorisk, og ba deltakerne foreta en øvelse: Å lukke øynene og forestille seg at en kan gjøre akkurat hva en vil, uten å fortelle andre om det. Hvordan føles det etterpå? Dette krevde refleksjon og skapte en livlig debatt om begrepet frihet.

Etter middag ble det holdt filosofisk kafé med Tom Rønning i stuene på Villa Åsly. En av deltakerne, Egil Birkeland, var svært fornøyd med innholdet i kurset.

– Jeg synes det var veldig bra, det engasjerte oss til å tenke over spørsmål uten for store anstrengelser, sier han.

Dag tre startet med Odysseen og Penelopiaden, via Margaret Atwoods feministiske kritikk av vår tids store myte om Odyssevs hjemreise. Avslutningsvis ble det tid til en visitt innom den greske mytologien og værensforståelse, myten om Sisyfos i Albert Camus´s absurdistiske anti-suicidale versjon fikk avslutte det hele.

– Folkehøyskolens danningsoppdrag har ingen aldersgrense, sier Ohrem til slutt.