Rusregler på Roskilde Festival Højskole

– Elevene ble sure, forteller forstander Hans Christian Nielsen ved Roskilde Festival Højskole. Den danske folkehøgskolen måtte stramme inn på reglene rundt bruk av alkohol på skolens område. – Men nå er de riktig glade for det, fortsetter han.

 

Det er ikke kun på de norske folkehøgskolene det jobbes med regler rundt alkohol og annen rus. På mange danske folkehøgskoler har dette også vært gjenstand for diskusjon. Utgangspunktet er ulikt, men mange av tankene er like.

Korona ga liberal alkoholpolitikk

Roskilde Festival Højskole er en forholdsvis ny folkehøgskole knyttet til Roskilde Festival. Den startet opp for snaut fire år siden og tilbyr både korte og lange kurs, mange av dem knyttet til musikk, kunst og scene.

Da skolen startet opp så var regelen at elevene kunne drikke på skolen på fredager og lørdager, og at de kunne drikke utenfor skolen resten av uken så lenge de ikke kom tilbake til skolen i beruset tilstand. Så kom korona og det ble vanskeligere å drikke utenfor skolen.

Vi diskuterte hvordan vi best kunne skape en type folkehøgskole der elevene var på skolen hele tiden så det ikke kom korona inn på skolen, forteller Hans Christian Nielsen.

Resultatet ble en mer liberal alkoholpolitikk der elevene også kunne ta en øl på skolen på hverdager.

– Mange folkehøgskoler driver på den måten. Det er elevene selv som styrer alkoholen. De er jo voksne mennesker og skal selv finne ut av det.

Innstramminger

Forstander H.C. Nielsen

Alkohol på folkehøgskolen på alle ukens dager viste seg etter hvert å være utfordrende for skolens miljø.

Det ødela fellesskapet. Bare det var to personer som ville ha en fest så ble alle andre også dradd inn. Mindretallet ville definere alkoholforbruket til flertallet.

Skolen innførte derfor restriksjoner for ett år siden. Det ble stoppet for alkoholbruk på skolen på hverdager. Det ble også forbud mot shots og alkoholleker slik som «ølbong» som er en slags trakt i munnen der det helles øl rett i halsen. I tillegg ble det innført et krav om at om det var alkohol på en fest så skulle det være alkoholfrie alternativer.

Det var lærerrådet som bestemte at alkoholreglene skulle strammes inn på den danske folkehøgskolen, men elevrådet var med i diskusjonen. Det var ikke helt ukomplisert.

Elevene følte de ble behandlet som barn.

Skolen hadde diskusjoner rundt det pedagogiske formålet med alkohol på skolen. De ønsket å skape en alkoholkultur der elevene selv kunne styre hvor fulle de skulle være. Og om de overhodet hadde lyst til å drikke.

Man skal kunne være en del av fellesskapet selv om man ikke drikker.

Ta gode vaner med i livet

Hans Christian Nielsen forteller at det er en stor diskusjon i Danmark om ungdommers alkoholforbruk.

Men det er jo vår generasjon som drikker for mye, ikke de unge. Hvorfor har vi sosiale samlinger der det alltid skal være alkohol med?

For Roskilde Festival Højskole var det viktig at deres elever kunne ta gode vaner med i livet, både med bruk av alkohol, men også i forhold til den adferden som ofte følger med når man drikker for mye.

De unge er opptatt av grenseoverskridende adferd, som ofte skjer når folk er fulle. Det er vår dannelsesoppgave å skape en alkoholkultur der det verken er totalforbud eller at elevene fyrer den helt av.

Skolen prater med elevene om skolens alkoholkultur. Sanksjonssystemet ved regelbrudd er trinnvis. Bryter man en regel så får man en vennlig henstilling. Ved alvorlige brudd så får man en advarsel. Ved nytt brudd så får man advarsel nummer to med hjemsendelse i noen dager.

Når eleven er hjemme så skal de reflektere over om de vil fortsette på skolen. Vi tar en samtale med eleven når de kommer tilbake.

Ved tredje brudd på reglene så blir man utvist fra folkehøgskolen.

Urintest er tillatt i Danmark

Roskilde Festival Højskole har strenge regler rundt bruk av narkotika.

Vi har nulltoleranse overfor stoffer, forteller Hans Christian Nielsen.

Skolen bruker urintest i noen sjeldne tilfeller der det er mistanke om bruk av ulovlige rusmidler.

Vi kan tilby eleven fritt leide. Vi er jo ikke interessert i å kaste ut elevene, men i å hjelpe.

Elever som innrømmer et misbruk av stoffer, kan få tilbud om samtaler og avtaler om å stoppe misbruket kombinert.

Vi har hjulpet flere til å stoppe deres misbruk på den måten.

Bortvisninger

I Hans Christian Nielsens tre år på Roskilde Festival Højskole har det blitt bortvist tre-fire elever. Ingen av dem ble bortvist fordi de brøt alkohol- eller narkotikareglene. Alle har blitt bortvist på grunn av grenseoverskridende adferd på grunn av alkohol.

Forstanderen forteller at det er elevenes adferd når de er fulle som er den største utfordringen, ikke alkoholbruken i seg selv. Derfor har skolen en meget aktiv alkoholpolitikk med mange samtaler med elevene om grenser og når man går for langt.

Vi snakker mye om grenser for å sikre at vi ikke får problemer med grenseoverskridende adferd mellom elever.