Informasjonskonferansen 2024

Publisert/Oppdatert

Tid: 9.-10. september 2024 Sted: Scandic Oslo Airport Årets konferanse varer 2 dager, ikke 3. Konferansen starter kl 10 og avsluttes kl 16 Det planlegges en frivillig seminardag på Folkehøgskolekontoret i Brugata i etterkant, onsdag 11. september. Programmet er under arbeid og vil inneholde tema som AI og nytt årshjul.

Informasjonskonferansen 11. – 13. september 2023

Publisert/Oppdatert

Velkommen til informasjonskontorenes felles konferanse for dere som jobber med markedsføring ute på skolene!

Nordisk informasjonsmøte

Publisert/Oppdatert

De nordiske informasjonskontorene ønsker å jobbe sammen for å øke kjennskapen til folkehøgskole verden over.

Å delta i Pride er helt i tråd med frilynte verdier

Publisert/Oppdatert

– Et mangfold av elever og ansatte er viktig for danning, mener Morten Eikenes.

Bli folkehøgskolefrivillig på Oslo Pride

Publisert/Oppdatert

Vil du være med å arrangere sommerens største folkefest? Vi sponser de 20 første som melder seg på som frivillige, med 1000 kroner til reise og overnatting.

EPSI: Fornøyde elever til tross for korona

Publisert/Oppdatert

Rett før jul fikk vi resultatene av årets EPSI-undersøkelse og den viser at også fjorårets elever var svært godt fornøyde med sitt år på folkehøgskole.