– Dette må være den optimale måten å integrere på

Det sa Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som sammen med
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Rønningen folkehøgskole. Her
begynte fire jenter fra Eritrea som elever i januar.
 Tekst: Marit
Asheim
Like før jul ble
det klart at folkehøgskolene åpner dørene for over 280 mindreårige asylsøkere. Fire
17-åringer fra Eritrea er nå i gang med sitt skoleår på Rønningen folkehøgskole
i Oslo.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og innvandrings- og
integreringswminister Slvi Listhaug. Foto: M. Asheim

    – Jentene
var på plass allerede første skoledag etter jul, og de andre elevene har tatt
godt imot dem. Vi skal gjøre vårt for å lære dem om det norske samfunnet, sier
rektor Svein Harsten.
   Han er en av mange folkehøgskolerektorer som
i disse dager tilbyr hjemkommunene sine disponible elevplasser for mindreårige
asylsøkere.

   – Det er fantastisk hvordan folkehøgskolene
har snudd seg rundt på kort tid og etablert nye elevplasser. Forhåpentligvis
får vi på plass enda mer til høstens skolestart, for dette har jeg virkelig
stor tro på, sier Sylvi Listhaug.
   – Her får de være en del av et miljø hele
døgnet, med alt det innebærer av fritidsaktiviteter på ettermiddag og
kveldstid. Dette må være den optimale måten å integrere på!
   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er
også fornøyd med det tilbudet folkehøgskolene har kommet opp med. Å få lære
norsk og ha det gøy sammen med jevnaldrende ungdom er midt i blinken.
   – Vi kalte inn til dugnadsmøte for å finne
ut hva ulike deler av skolenorge kunne bidra med. Folkehøgskolene var raskt på
banen med tilbud om å ta imot elever. Jeg har stor tro på at dette vil bedre
integreringen for mange, sier Røe Isaksen, som også mener tilbudet fra
folkehøgskolene vil lette plasseringen av flyktninger for mange kommuner.
Elevengasjement
– Her på
folkehøgskolen er det mange kveldsaktiviteter utenom undervisningen. Det er en
flott arena for å komme i kontakt, og kan brukes aktivt for å lære om og av
hverandre, sier Bror Wetlesen Vedeld (19) fra Ås, som er elev på skolen.
   – Her på skolen har vi alle respekt for
hverandre, og for hvor ulike vi er. At det er trygt å bo her håper jeg også
disse jentene vil oppleve, sier elevrådsleder Ida Sabina Iversen Shavand
Shirazi (19) fra Steinkjær.
   – På folkehøgskolen lærer vi veldig mye ved
å omgås så mange andre hele døgnet. Vi er nysgjerrige på å lære mer om disse
jentenes kultur og bakgrunn også, ikke bare på å lære dem om oss. Først da blir
man ordentlig kjent, sier hun.
   Rønningen folkehøgskole har en egen linje
for utenlandske elever som ønsker å lære norsk. De nyankomne elevene vil være
en del av denne linja, samtidig som de har valgt å være med i klassene
Idrett/ball og dans.
   – Hos oss møtes elever fra hele landet, og i
grunnen hele verden. Som ansatte ligger det i blodet vårt å jobbe med
integrering. Dette er en skole for alle. Det er definitivt et trygt sted
å vokse inn i norsk kultur på, sier rektor Harsten.
Godt samarbeid med bydelen
Folkehøgskolene
opplever i år rekordår. Aldri tidligere har det vært flere elever på de 80
norske folkehøgskolene. Likevel har altså skolene funnet plass til flere elever
i en felles dugnadsinnsats for flyktningene i landet.
   – Vi er utrolig fornøyd med samarbeidet vi
har fått med Rønningen folkehøgskole, sier Bydelsdirektør i Nordre Aker bydel,
Øyvind Henriksen.

   – I vår bydel skal vi ta imot 75 nye
flyktninger i 2016, og 15 av dem er enslige mindreårige. Alternativene for
disse er ikke så mange. Det er krevende å finne fosterhjem, men her på
Rønningen er jeg sikker på at disse jentene skal få det veldig bra.