Nytt nummer av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Magasinet Folkehøgskolen er igjen ute med et fyldig nummer. Obama framsnakker Grundtvig og folkehøgskolen. Dette er også et «mini-temanummer» – om hvor viktig det er å jobbe som ETT personale. Nå forskes det på folkehøgskole, og bli med Torshus-elever på…

Får ikke lån for 11 måneder

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleelver får ikke støtte for 11 måneder, slik det legges opp til for andre studenter, i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er et slag i ansiktet på skoleslaget og elevenes finansiering. Men siste ordet er nok ikke sagt i denne saken. I Folkehøgskolerådet reagerer de sterkt på en slik forskjellsbehandling.

Nå forskes det på folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Mimirkonferanse: Totalt 25 deltakere var samlet til nordisk doktorandsymposium i Oslo 3. – 4. mai. Det var Mimir- nasjonalt program for folkbildningsforsking som var arrangør. Det…

Gode tall – fortsatt økning

Publisert/Oppdatert

Søkertallene for folkehøgskolene per 1. mai har nå kommet. Vi ser en fortsatt vekst, 6225 ja-svar så langt er 2,9 prosent over fjorårets tall. I 2015 lå vi igjen 7,6 prosent foran tallene i 2014.    Bak årets tall…