Nå forskes det på folkehøgskole

Mimirkonferanse:

Totalt 25 deltakere var samlet til nordisk doktorandsymposium i Oslo 3.
– 4. mai. Det var Mimir- nasjonalt program for folkbildningsforsking som var
arrangør.

Det var fem
doktorander som presenterte sine prosjekt – Sindre Vinje fra
Folkehøgskoleforbundet, Michael Weiss fra Universitetet i Wien, Johan Lövgren.
Grenland fhs og NKF, Annika Turunen fra Åbo universitet og Rasmus Kolby Rahbek
for Århus universitet.

F.v. Lövgren, Vinje, Turunen, Weiss og Kolby

   Det ble en fin seanse hvor de ga hverandre
tilbakemeldinger på sine respektive prosjektframlegg og hvor det også var åpnet
for innspill fra forsamlingen.

   Sindre Vinje, pedagogisk rådgiver i FHF,
presenterte sitt PhD-prosjekt (søknad ligger inne) som besto av fire
delprosjekter:


 1.    
Hvordan kan folkehøgskolene videreutvikle sitt arbeid med dannelse.

2.    
Hvilke sammenhenger er det mellom idéenes læreplan og den oppfattede
læreplanen.
3.    
Hvordan opplever skoleledere arbeidet med «praksisbroen» – det vil si
broen mellom verdigrunnlaget og formålet.
4.    
På hvilken måte blir det praktiske arbeidet med dannelse kvalitetsikret
av skoleledere.

   Her kom ris og ros, kritiske spørsmål og
utfyllende kommentarer.

Danske Kolby Rahbek
skriver om
Højskolens dannelse – mellom livsopplysning og almennpedagogikk, Löwgren ser på Tro og verdibasert
praksis i norsk folkehøgskole
.

   Det blir spennende å følge disse
prosjektene, og flott at det nå er i gang forskningsprosjekter på
folkehøgskolen som skoleslag.

Øyvind Krabberød

——————–

Mimer
Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades
1990 vid Linköpings universitet till följd av ett beslut i Sveriges
riksdag som gav universitetet ett särskilt ansvar för folkbildningsforskning.
Mimer har till uppdrag att stödja folkbildningsforskning oavsett inom vilken
vetenskaplig disciplin den bedrivs eller vid vilket universitet/högskola. Till
uppdraget hör även att uppmuntra utbyten mellan forskare och folkbildare. Mimer
anordnar bland annat en årlig konferens som 2016 äger rum i Malmö 8-9 november.
Hemsida:
www.liu.se/mimer