Folkehøgskolene med vind i seila

Publisert/Oppdatert

Det går usedvanlig godt for norsk folkehøgskole. Pr 1. august var det en økning på 2.1 prosent fra forrige år, 7131 elever har takket ja til skoleplass så langt. For frilynt folkehøgskole var framgangen på 5,2 prosent, antall søknader gikk noe ned, – 3 prosent. 3771 har…