Ny stortingsmelding om voksnes læring

Publisert/Oppdatert

Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring (Meld. St. 16 (2015-2016) Meldingen inneholder tiltak som skal gi voksnes bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent. Målet for…

Erfaringer fra et år på folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Vi fant en gladhistorie på Frambu´s hjemmeside om Hanna som har gått på folkehøgskole. Hanna er 21 år, har cri du chat syndrom og går på folkehøyskole. Her forteller moren hennes om hvordan det er, både for Hanna og for…

Stewe Claesson: Klimakrisen er ikke den største trusselen

Publisert/Oppdatert

När skall man inse att ett av de grundläggande problemen i världen är religionen? Man kan inte resonera med människor som envisas med att hänvisa till «gud säger» eller «det står så i koranen». Men varje gång jag säger detta får jag veta att religionerna är kärleksfulla och bara vill…

Makerspaces vokser fram i Norge

Publisert/Oppdatert

Veldig spennende det som skjer rundt om i Norge nå med framveksten av makerspaces. Den største etableres i Kristiansand. Inspirasjon å hente for nyutvikling av kunstlinjer i folkehøgskolen. Nye SKAP-Mandal er på ballen. Faksimile KristiansandAvis –…

Ny rektor til Seljord

Publisert/Oppdatert

Godtfred Særsland (45) er tilsatt som ny rektor ved Seljord folkehøgskule. Han har sin bakgrunn i grunnskolen.  I syv år var han rektor i barneskolen og i ni år var han assisterende rektor i ungdomsskolen.  Han har hatt styreverv innenfor bank og i ulike idrettslag.

Facebook – Norges avisbud?

Publisert/Oppdatert

Facebook vil bli hele Norges avisbud. Kan vi stole på dem? Sluker FB norske medier i 2016? – spør de i denne NRK-Beta artikkelen. Samtida blir mer og mer som en kriminalfilm spør du meg. NRKbeta: Sluker…