Ny rektor til Seljord

Godtfred Særsland (45) er tilsatt som ny rektor ved Seljord
folkehøgskule. Han har sin bakgrunn i grunnskolen.  I syv år var han
rektor i barneskolen og i ni år var han assisterende rektor i ungdomsskolen. 
Han har hatt styreverv innenfor bank og i ulike idrettslag.
Godtfred Særsland
Særsland tiltrer stillingen offisielt 1. juni, men vil ha en
fleksibel oppstart. Det var 14 søkere til rektorstillingen, ingen med bakgrunn
i folkehøgskolen.