Politikk og estetisk dannelse

Publisert/Oppdatert

Estetisk dannelse har potensiale til å revitalisere politikken. Folkehøgskoler har både et sterkt samfunnsengasjementet og vektlegger de estetiske fagene. Hva er koblingen mellom estetiske fag og samfunnsengasjement? Av Tore Haltli Folkehøgskolene vil forberede elevene på et omskiftelig og uforutsigbart liv. Dette gjør vi gjennom å ha…

Nytt navn på svensk søsterorgansisasjon

Publisert/Oppdatert

Svenska Folkhögskolans Lærarfrobund (SFHL) har avhold landsmøte på Gotlands folkhögskola. Der ble det vedtatt å endre navn til Förbundet Folkhögskollærarna. De utvidet også sin landsmøte- perioder fra tre til fire år. Leder Ingela Zetterberg ble gjenvalgt for fire nye år. Landsmøtet ga sin tilslutning til resolusjonen under – hvor de…

Skal utrede ny etikklov

Publisert/Oppdatert

Mandag 13. juni vedtok et enstemmig Storting å utrede en etikklov etter forslag fra Krf, Senterpartiet og Miljøpartiet. Framtiden i våre hender har siden i høst presset på for forslaget som skal gjøre det lettere å velge etiske produkter.

Folkehøgskolen ikke med i innstilling

Publisert/Oppdatert

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring» Meld. St. 16 (2015–2016) K o m i t e e n s f l e r t a l l, m e d l e…

Gode tall for folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

De frilynte folkehøgskolene har så langt tatt opp 3482 elever til kommende skoleår, dvs pr 1. juni. Det er 5 prosent bedre enn ved samme tidspunkt i 2015. Det tilsvarer en beleggsprosent på 92. Totalt for hele skoleslaget er det tatt opp 6627 elever pr 1. juni. Det er 2,4…

Ny rektor til Møre folkehøgskule

Publisert/Oppdatert

Martin Staxrud (42) er tilsatt som ny rektor ved Møre Folkehøgskule i Ørsta. Han tar over etter May Kristin Bolli, melder avisa Møre.  Staxrud kommer opprinneligg fra Gran på Hadeland, men har de…