Gode tall for folkehøgskolene

De frilynte folkehøgskolene har så langt tatt opp 3482 elever til kommende skoleår, dvs pr 1. juni. Det er 5 prosent bedre enn ved samme tidspunkt i 2015. Det tilsvarer en beleggsprosent på 92.

Totalt for hele skoleslaget er det tatt opp 6627 elever pr 1. juni. Det er 2,4 prosent over fjorårets tall – som igjen lå 6,8 prosent over tallene i 2014.

Det er 77 skoler som inngår i tellingen, 31 av disse er kristne. Dette gir 40,3 prosent kristne folkehøgskoler og 59,7 prosent frilynte skoler. Ser vi på opptatte elever så langt er kun 52,5 prosent fra frilynt side. Det viser en stor forskjell i skolenes størrelse. Gjennomgående er de kristne folkehøgskolene større enn de frilynte, og de ligger også over i kapasitetutnyttelse.

ØK