Nytt navn på svensk søsterorgansisasjon

Svenska Folkhögskolans Lærarfrobund (SFHL) har avhold landsmøte på Gotlands folkhögskola. Der ble det vedtatt å endre navn til Förbundet Folkhögskollærarna. De utvidet også sin landsmøte- perioder fra tre til fire år. Leder Ingela Zetterberg ble gjenvalgt for fire nye år.

Landsmøtet ga sin tilslutning til resolusjonen under – hvor de viser stor bekymring for at statsstøtten stadig har gått ned for de 151 svenske folkehøgskolene.

————————————————-

Uttalande från folkhögkollärarna:
Höj statsbidraget nu
— Vi tar hand om dom som den vanliga skolan inte
lyckats med och vi står beredda att möta nya samhällsutmaningar, inte minst
inom Svenska för invandrare. Men det finns inga gratisluncher, säger Förbundet
Folkhögskollärarnas ordförande Ingela Zetterberg
I tre dagar har nu Sveriges folkhögskollärare
haft sitt stora förbundsmöte, det så kallade ombudsmötet, som hålls var tredje
år. Och det mullrar i leden. Under många år har statsbidragen till
folkhögskolan urholkats. De har inte ens kompenserat för inflation och de
vanliga kostnadsökningarna.
— Vi gör en stor samhällsnytta. Nu är det dags
att regeringen visar att de menar allvar med alla vackra ord om att vi gör ett
bra jobb och att vi är ett viktigt komplement i utbildningssystemet. Det gör de
enklast genom att höja det generella statsbidraget till folkhögskolan, säger
Ingela Zetterberg.
Hela det svenska utbildningssystemet har
genomgått stora förändringar under senare tid. Men folkhögskolan känns lite som
en bortglömd resurs, menar Folkhögskollärarna. Deltagare i folkhögskolans
Allmänna kurs kan skaffa sig en allmän behörighet till högskolestudier i
stället för det traditionella gymnasiespåret. För många ungdomar innebär
folkhögskolan en revansch.
— Vi är en liten utbildningsform, säger Ingela
Zetterberg, men för den lilla människan spelar vi en väldigt stor roll.
Vid ombudsmötet beslutades också om att byta
namn från Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL, till Förbundet
Folkhögskollärarna.
För vidare information:
Förbundsordförande Ingela Zetterberg, 070-245
65 78