Skal utrede ny etikklov

Mandag 13. juni vedtok et enstemmig Storting å utrede en etikklov etter forslag fra Krf, Senterpartiet og Miljøpartiet. Framtiden i våre hender har siden i høst presset på for forslaget som skal gjøre det lettere å velge etiske produkter.

   – Når Stortinget nå ber regjeringen om å utrede en lov om etikkinformasjon, vil jeg gå i gang med det arbeidet så snart som mulig, og holde Stortinget orientert på egnet måte, sa Solveig Horne i sitt innlegg i Stortinget.

   Forbrukerminister sa videre i sitt innlegg at hun «deler oppfatningen til komiteen om at forbrukerne skal ha en reell mulighet til å ta informerte valg når de handler», samtidig var hun usikker på om en lov var det rette tiltaket.


Les hele saken på FIVH-sidene