Gode tall – fortsatt økning

Søkertallene for folkehøgskolene per 1. mai har nå kommet. Vi ser en fortsatt vekst, 6225 ja-svar så langt er 2,9 prosent over fjorårets tall. I 2015 lå vi igjen 7,6 prosent foran tallene i 2014.

   Bak årets tall skjuler det seg en stor variasjon. En skole går fram 152 prosent, mens en annen går tilbake 68 prosent. Så langt går 45 skoler fram og 28 skoler tilbake i forhold til tallene per 1. mai 2015.