Nytt nummer av Folkehøgskolen

Magasinet Folkehøgskolen er igjen ute med et
fyldig nummer. Obama framsnakker Grundtvig og folkehøgskolen. Dette er også et
«mini-temanummer» – om hvor viktig det er å jobbe som ETT personale.
Nå forskes det på folkehøgskole, og bli med Torshus-elever på seilas. Dette og
mye mer.