Rektormøtet: Takket folkehøgskolen for dugnadsånd

Det var statssekretær I Kunnskapsdepartementet
Birgitte Jordahl (50) som stilte på rektormøtet fra myndighetene. Hun takket
forsamlingen for godt samarbeid og dugnadsånden i folkehøgskolen.
Hun viste
til at vi nå står overfor en ny tid som krever at vi reorienterer oss,
flyktningesituasjonen og klimaproblemene krever det, sa hun. Jordahl skrøt videre
av det sterke samfunnsengasjementet i folkehøgskolen.

   – Det er mye positivt i skolen i dag. Det er
ordinære skoleløpet er veldig organisert, men det gjelder ikke helt for dere,
det er godt at det er plass til folkehøgskolen i et heller strigla samfunn, sa
statssekretæren fra Høyre.

   – Jeg har snakket varmt om hvor viktig det
er å bygge gode fellesskap nedenfra. Ting skjer når initiativ kommer fra
grasrota. Jeg må berømme folkehøgskolen i den flyktningesituasjonen vi står
overfor. De nye asylsøkerne må få en plass i det norske samfunnet, og dere har
invitert til dugnad. Dere hev dere rundt og har villet bidra – jeg synes vi
skal klappe for det, oppfordret Jordahl. – Jeg tror flere kunne vært med på
dugnaden, men mange er låst av et rigid regelverk.
   Statssekretæren var også godt fornøyd med
samarbeidet for å få i gang en mentorordning i folkehøgskolen, og understrekte
at frafallet i den videregående skolen er et stort problem. Samtidig sa hun at
det var viktig ikke å svartmale situasjonen. – Noen fikk for mange nederlag i
skolestua, og mange av disse trenger mestringsopplevelser for å komme videre.
Det å reorientere seg kan gi selvtillit. Dette skal mentorordningen være med på
å gi denne gruppen. Vi ser fram til å følge pilotprosjektet som tre
folkehøgskoler nå er i gang med, sa Birgitte Jordahl.
   Statssekretæren takket folkehøgskolen nok en
gang for dugnadsånd og godt samarbeid, før hun hastet videre i vinterkulda.

Øyvind Krabberød