Visjon: Folkehøgskolen bærekraftig i år 2030

Prosjektleder i Fremtiden i våre hender,
Kristine Lindberg, tok rektorene med på en visjonær reise i miljøledelse fram
mot 2030, i sitt innlegg under rektormøtet for folkehøgskolen i Bodø.

Hun spurte: Hvordan
ser folkehøgskolen ut i 2030, hva kan skoleslaget da by på av bærekraftig
undervisning og drift?
Kristine Lindberg, FIVH

   I sitt scenario så hun at det grønne skiftet
var gjennomført i folkehøgskolen. Skoleslaget var en viktig motor i et
miljøvennlig skifte som startet i 2015. Folkehøgskolen ville være bærekraftig
og inkluderende, og de gjorde ord til handling. De satte bærekraft på dagsorden
i undervisning og drift. Bærekraft var noe elever og personalet strakk seg
etter i fellesskap.

   I sin visjon så hun at de fleste
folkehøgskolene hadde PLUSSHUS, de var landets mest populære skoleslag, og de
klarte å skape en kultur for bærekraft.
Og med et glokalt fokus samarbeidet de også med lokalt næringsliv. I sitt
framtidssyn hadde skolene klart å endre reiseaktiviteten slik at CO2 avtrykket
var redusert, reisene gikk like gjerne til nærområdene.
   – Dette er en folkehøgskole for framtida.
Det er tid for å velge en bærekraftig endring Det er dere som skal peke ut
retningen mot 2030 og vise vei. Folkehøgskolene skal være aktuelle og
relevante, sa Kristine Lindberg i sitt framtidsrettede innlegg.

   – Det handler om å redde planeten, og
folkehøgskolene har et godt utgangspunkt for å bidra og bety en forskjell, og
her er en miljøretta miljøledelse helt avgjørende. Som miljøledere må en være
bevist sine miljømessige fotavtrykk. Miljøvennlig drift, energi, transport og
avfallshåndtering må på plass. Vi trenger grønne praktikere i framtida, for å
endre atferd, avsluttet en engasjert Kristine Lindberg.
Øyvind Krabberød