EPSI-undersøkelsen og frilynt folkehøgskle

Etter
mange års framgang i tilfredsheten blant våre tidligere elever, så viste
EPSI-undersøkelsen en tilbakegang i år.
   Tilfredsheten med høgskoler er stabil og
tilfredsheten med universitetene har gått fram. Folkehøgskolene ligger dog
fortsatt et godt stykke over begge disse i tilfredshet.
   61% av våre tidligere elever er meget
tilfreds med folkehøgskolen, 25% er tilfreds og 15% er misfornøyd med året sitt
på folkehøgskole.


Mindre tilfredse på
frilynte skoler

alle punkter er elevene på de frilynte skolene mindre tilfredse med skolen sin
enn det elevene på de kristne skolene er det.

    Det
var spesielt stor forskjell på punktet «Verdi for pengene i forhold til det
faglige innholdet på skolen».

Klager
Andelen
klager har gått tilbake, men som i fjor så er det også i år flere klager på
frilynte enn på kristne skoler. I tillegg oppleves klagemottaket som dårligere
på frilynte enn på kristne skoler. Tilfredsheten med klagemottaket på frilynte
skoler har gått sterkt tilbake mens den har gått fram på de kristne skolene.

Effekt på den samlede
tilfredsheten
EPSI
foretar også kjøringer som viser hvilke elementer som har størst påvirkning på
den samlede tilfredsheten. Enkelte elementer påvirker den samlede tilfredsheten
så sterkt at man bør prioritere dette øverst.
   Tidligere har maten kommet øverst av
elementene som har påvirket den samlede tilfredsheten, men denne har nå rykket
ned til en fjerdeplass for de frilynte skolene.
De
viktigste elementene for den samlede tilfredsheten på frilynte folkehøgskoler er disse:
·      –   Det
faglige innholdet på skolen
·      –   Lærernes
faglige kompetanse
·        – At
skolen bidrar til personlig utvikling hos elevene
·        – Mat
og kosthold på skolen
·         –Faglærernes
evne til å engasjere
·        – Å
ha et faglig godt innhold
·         –De
ansattes evne til å gi råd og veiledning

Lojalitet
En
viktig årsak til at EPSI-undersøkelsen er viktig, er at vi vet at tidligere
elever er en av våre beste rekrutteringskanaler. Fornøyde elever vil fortelle
alle vennene sine om skoleslaget vårt – og skolen de har gått på – mens
misfornøyde elever vil spre et negativt budskap.
   Det er derfor gledelig at lojaliteten til folkehøgskolene har økt
litt
siden i fjor, på tross av en nedgang i tilfredsheten.
   Det er dog stor forskjell fra skole til
skole på hvor høy lojalitet elevene har til skolen sin. I skoleundersøkelsen
som 27 skoler har bestilt, ser man dette tydelig. Den skolen som skårer best
ligger på nesten 100 poeng, hvilket betyr at nesten alle elever har gitt skolen
10 av 10 mulige poeng. Den skolen som skårer dårligst ligger på under 50 poeng,
hvilket betyr at en god del tidligere elever fraråder venner og kjente å dra på
skolen.
Vi anbefaler alle skoler å ta en
EPSI-undersøkelse
da
den kan gi et verdifullt bilde av hva elevene er fornøyde og mindre fornøyde
med – og hvor mye det betyr for den samlede tilfredsheten og lojaliteten.

Dorte Birch