Karmøy folkehøgskule får ny leder

Sigbjørn Toskedal er ansatt som ny rektor og tiltrer
stillingen 1.juni 2016.
Han er utdannet allmennlærer med fordypning i musikk,
idrett og friluftsliv.
   Videre har han
bred praksis som lærer i grunnskolen hvor han i tillegg har vært kontaktlærer,
IT ansvarlig og rådgiver. Han har arbeidet i barnevernsinstitusjon, som
brannmann, han har også jegerutdanning fra Telemarkbataljonen.

   Toskedal har en
omfattende CV på fritiden – kursvirksomhet og fritidsaktiviteter som I-pad i
undervisningen, ressurslærer for ungdom i utvikling, livredning, birøkt og
menighetsarbeid. Han har også interesser innen jakt, fiske, brevduer,
fridykking og fotografering.
   Den nye rektoren
har vært elev ved folkehøgskole og spiller piano, gitar, fiolin og trommer.
Toskedal er 35 år gammel, gift og har 3 barn. Det var 19 søkere til stillingen.