Ønsker å drive med danning og gjøre elevene klare for livet

Vi får huket tak i Live Hokstad (43), rektor på Toten folkehøgskole, en
februarmorgen i Oslo. Almanakken hennes er heller full, så vi møtes til
hotellfrokost, før møte og videre reise til Øst Afrika og Uganda.
———————————————
Her får du en forsmak på portrettindtervjuet og noen av Lives tanker rundt ledelse.

Lederstil
Det ser virkelig ut
som Live Hokstad blomstrer i sin lederrolle. Hun er over gjennomsnittet
engasjert, og journalisten er lutter øre, i den grad det er mulig. Rektoren er
mer enn en byråkrat og kontorrotte. Nå skal hun med elever én måned til Uganda.
Hun er opptatt av å være synlig for elevene, og å støtte de ansatte som er på
jobb, mange ting kan tas der og da.  Fra august
til mai er det stort sett

folkehøgskole, men hun understreker at hun har en
flott makker i inspektør Bjørn Tore Veland. – Vi er et godt team og støtter
hverandre, han er en nestleder som sier imot og backer opp. Det er slik det er
mulig å være en måned på tur med elever. Det er også mulig å ta en hel del over
telefonen når jeg er på reise, sier Live.

– Kan du si noe om
din egen lederstil?
– Jeg tror jeg er
demokratisk og god til å ta innspill og å lytte, men det er det jo farlig å si.
Og er det noe jeg virkelig vil så kan jeg skjære gjennom. Dere finner ikke
timesvis med lærerråd hos oss. Vi har to ansatte-møter i uka, de er begrenset
til én time.

   Vi har tidligere fanget opp at Live er vokst
opp i en familie av pedagoger hvor det var livlige diskusjoner rundt faget og
der Vygotsky, Dewey og Grundtvig var kjente skikkelser.
– Du har sagt at du
regner deg som grundtvigianer, hva legger du i det?
– Jeg tenker på
menneskesynet og den dialogbaserte pedagogikken. Jeg tror dialog kjennetegner
lederstilen min, jeg bruker tid på å finne fram til felles løsninger. Som leder
er jeg ansvarlig for at ting blir gjort. En demokratisk lederstil kan også være
en utfordring. Hos oss lager lærerne sin egen timeplan – men da kan det også
være lettere å smette unna.
   Toten-rektoren har ikke fast undervisning,
men har valgfag som ikke er lagt til faste tider. Hun prøver å ha undervisning
på alle linjene – for å vise interesse.
  Kommer vi inn på MAT er intervjuobjektet mer
enn gjennomsnittet interessert. Det gjelder også på folkehøgskolen. Hun er med
og legger opp menyen på kjøkkenet, hvor de lager alt fra bunnen av. – Jeg
prater mye med kjøkkenetfolket, og de vet de må lage noe som elevene gir gode
tilbakemeldinger på. Det hender også ved noen anledninger, programkvelder,
søndagsmiddag og juleball at rektoren tar over grytene. – Kjøkkenet er ikke det
første stedet en skal spare, proklamerer Live som innrømmer at de har en
backupboks med TORO tomatsuppe på kjøkkenet……
EPSI
Det har vært viktig
for folkehøgskolen på Lena å være med på EPSI-undersøkelsen for å få
tilbakemelding på driften. – Det er bra å se hva vi er gode på og hva vi kan
bli bedre på, reflekterer elevene det vi har sett? Vi bruker resultatene, men
vi kryper ikke etter dem. Det er ting vi vil gi som ikke elevene nødvendigvis
er glade i. Vi ønsker å drive med danning og gjøre elevene klare for livet. Vi
har også fokusgrupper på skolen hvor vi diskuterer og får tilbakemeldinger fra
elevene.

  
Toten-rektoren er opptatt av å tenke hele personalet som et stor VI. Her
finner vi kanskje noe av årsaken til de gode EPSI-resultatene. – Det skal hete
VI og ikke lærerne og de praktiske…. 
Alle ansatte skal være involvert i elevarbeidet. Hos oss må for eksempel
elevene gå til vaktmester hvis det er noe de trenger slik hjelp til, og så må
de selv være med å reparere eller ordne opp – det er ikke bare å legge
papirlapp i postkassa. Alle ansatte som vil har også et valgfag.Les hele portrettet i Folkehøgskolen nr 2 2016 – når det kommer ut i april.