Folkehøgskolene unngikk kutt

Uttalelse fra Folkehøgskolerådet:

Regjeringen Solberg har lagt
fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

Forslaget innebærer et samlet
tilskudd til folkehøgskolene på kr. 828 845 000 med en generell
kostnadsjustering på 2,5 prosent.

Odd Arild Netland i Folkehøgskolerådet

Dette budsjettframlegget er
til å leve med.
I det videre arbeidet overfor
Stortinget vil vi arbeide for:
1.      Innføring av elleve måneders studiestøtte også til
folkehøgskoleelever.
2.      Støtte til bærekraftprosjektet på 2 millioner.

3.      Koordinering av flyktninger på 500 000.